Raadgevingen en tips om de goedkoopste autoverzekering in België te vinden!

Vragenronde

Het is duurder zich te verzekeren voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Een echte ellende.

Voor jonge bestuurders, tussen 18 en 21 jaar of ouder maar nog steeds onder de grens van 26 jaar, is het zeer moeilijk een BA autoverzekering af te sluiten tegen redelijke premie.

Soms is het zelfs gewoon onmogelijk als de jongeren door de maatschappij worden geweigerd. En als de maatschappijen hen toch aanvaarden, vragen ze een zeer dure premie, volgens hen omwille van het hogere risico op ongevallen dat voortvloeit uit het feit dat het voertuig door jongeren wordt bestuurd.

Nochtans is de ene jongere de andere niet. Sommige zijn voorzichtig en andere veel minder. Zij hebben uiteraard weinig ervaring, maar ook weinig centen … omdat de meeste studenten zijn. Daarmee is het evenwicht moeilijk te vinden.

Het is een zoektocht naar verzekeringsmaatschappijen die jongeren echt verwelkomen:

Als de jonge bestuurder enkele voorwaarden wil naleven, zijn deze maatschappijen bereid hem de verplichte BA Autoverzekering te garanderen tegen een redelijke prijs.

Vandaag staan Federale Verzekering en Ethias bovenaan deze lijst van maatschappijen. Dit zijn inderdaad de meest ontvankelijke en minst dure maatschappijen voor jonge bestuurders. De enige voorwaarde die deze verzekeraars stellen voor het bekomen van een BA-dekking - met een premie van minder dan 1000 euro – is rijden met een wagen met een laag vermogen. Federale Verzekering vraagt te rijden met een wagen met een maximaal vermogen van 66 kW, terwijl bij Ethias de auto niet krachtiger dan 60 kW mag zijn.

U vindt de lijst van deze verzekeraars en de vereiste voorwaarden voor elk van hen op www.autoverzekering-berekenen.be.

Trucs en tips om zich goedkoper te verzekeren:

  1. Beginnen rijden met een tweehandswagen uiteraard. Voor zo’n auto is bovendien geen omnium autoverzekering nodig, naast de verplichte BA autoverzekering. Aangezien het risico voor de verzekeraar beperkter is, zal hij vlugger geneigd zijn het te dekken.
  2. Een tweehandswagen met ook een laag vermogen .... Want de verzekeringspremie wordt grotendeels berekend op basis van het motorvermogen. Hoe krachtiger de motor, hoe meer schade hij geacht wordt te kunnen berokkenen aan andere automobilisten, en hoe hoger de verzekeraar de premie zal bepalen.
  3. Het kan helpen als de verzekeraar het gezin kent. Sommige verzekeraars, zoals DVV, Partners, en KBC, accepteren dat jonge bestuurders hun voertuig op hun naam verzekeren, zolang hun ouders er reeds klant zijn. Vraag dus aan je ouders waar zij hun wagen verzekeren en doe dan navraag bij de maatschappij over deze mogelijkheid.
  4. Als je de wagen niet dagelijks gebruikt, maar slechts sporadisch (en je ouders er dus voornamelijk mee rijden), vraag dan je te verzekeren als occasionele bestuurder.
Maar let wel op dat je zeker de tweede bestuurder blijft en de wagen slechts af en toe bestuurt. Of verklaar anders aan de maatschappij dat je de gebruikelijke of hoofdbestuurder bent.

Zo niet kan je beter deze optie laten varen die tot doel had goedkoper verzekerd te zijn. De maatschappij accepteert deze tariefverlaging namelijk enkel omdat het risico veel lager is dan indien men zou moeten tussenkomen na een schadegeval als je de tweede bestuurder bent. Als dat niet overeenstemt met de realiteit, zal de sanctie mogelijk het niet afhandelen van het schadegeval zijn, dat dan ten uwen laste komt. Dat kan bijvoorbeeld als je toch elke dag met de auto naar de les rijdt, iets wat de maatschappij zal onderzoeken wanneer ze moet tussenkomen, onder meer door een buurtonderzoek. En dat kan je héél veel kosten.

De voordelen van een occasionele bestuurder zijn een lagere premie en het feit dat sommige maatschappijen rekening houden met deze occasionele rijtijd als ervaring voor jou. Dat wordt dan later in rekening gebracht als je hoofdbestuurder bent en je zodus een autoverzekering op je eigen naam tegen een redelijke prijs kan afsluiten. Registreer jezelf als occasionele bestuurder vanaf het moment dat je je rijbewijs hebt, voor de reden die ik hoger vermeld, omdat dan je rijervaring meetelt en je in de ogen van de verzekeraar stilaan een geroutineerde chauffeur wordt.

Noteer je als occasionele bestuurder zodra je je rijbewijs hebt, behalve in de gevallen die ik hoger heb vermeld. Dit telt als rijervaring. Zo word je een ervaren bestuurder in de ogen van de verzekeraar.

  1. Zich een voorzichtige rijstijl aanmeten kan je premie 10% tot zelfs 20% laten dalen. Ook door bijvoorbeeld niet meer dan één passagier mee te nemen, niet ’s nachts of in de weekends rijden, een zwarte doos installeren die je rijstijl analyseert, slagen in een defensieve rijstage van FEBIC. Als je bepaalde voorwaarden wil respecteren, dan zijn sommige verzekeraars akkoord de prijs van je autoverzekering te laten zakken.
  2. Als niemand je nog wil verzekeren … is er nog steeds een laatste mogelijkheid:

Jongeren die een wagen met een beperkt vermogen (max 65 kW) besturen en die nog nooit een ongeval hebben veroorzaakt, kunnen dekking krijgen voor een premie van ongeveer 1.000€ alles inbegrepen via het Tarificatiebureau BA auto.

Dit gebeurt op basis van een wet uit 2003 die de verzekeraars controleert

Als de jongere aantoont dat hij werd geweigerd door meerdere verzekeringsmaatschappijen terwijl hij de hogervermelde voorwaarden respecteert, staat niets in de weg dat hij de verplichte dekking BA Auto krijgt.