Raadgevingen en tips om de goedkoopste autoverzekering in België te vinden!

Vragenronde

In welke landen is je autoverzekering geldig?

Als je met de auto op vakantie gaat in het buitenland, is je autoverzekering dan geldig? In welke landen? En wat is er gedekt?

In België ben je verplicht een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA auto) af te sluiten voor je voertuig.

Die dekt de schade en de letsels die je aan andere voertuigen en hun inzittenden zou veroorzaken in een ongeval waarbij je in fout bent. Deze verplichte autoverzekering geldt ook in andere landen en is daar eveneens verplicht.

Het bewijs dat je auto verzekerd is, wordt geleverd door de groene internationale verzekeringskaart (groene kaart), die je steeds moet bijhebben in de wagen.

Op dit document staat tevens in welke landen jouw BA autoverzekering geldig is. In rubriek 8 vind je het ‘dekkingsgebied’: een opsomming van de landen waar je autoverzekering dekking verzekert.

Aangezien de meeste vakanties met de auto in West-Europa plaatsvinden, hoef je je normaal geen zorgen te maken. Ook Oost-Europa, de Balkan, Rusland en Marokko zijn meestal gedekt, maar toch check je voor het vertrek best altijd je groene kaart.

Mocht je bestemming er niet bijstaan, kan je nog een uitbreiding van het gebied aanvragen bij je verzekeraar of veranderen van verzekeraar mocht dat onmogelijk zijn.

Eigen schade vergoed door omnium

De BA autoverzekering dekt enkel die schade die je met de auto aan derden – aan andere voertuigen – berokkent. Als je niet in fout bent, betaalt dus ook de autoverzekering van de tegenpartij de schade aan jouw auto.

Ben je echter in fout, dan moet je de schade aan je eigen voertuig zelf betalen. Of je zou een omnium autoverzekering moet hebben. Dan wordt ook de schade aan je eigen wagen vergoed door de verzekeraar.

Uiteraard moet je hiervoor een extra premie betalen, bovenop de premie voor de BA autoverzekering. Maar voor een nieuwe of recente wagen – zeker als er een financiering loopt – is die uitgave sterk aan te raden.

Na een ongeval krijg je vrijwel de volledige schade vergoed, terwijl je anders het risico loopt met lege handen en … een wrak achter te blijven. De premie van de omnium autoverzekering varieert naargelang de vrijstelling die je verkoos. Een hogere vrijstelling betekent dat je een groter bedrag zelf moeten betalen na schade, maar dat je ook een lagere premie betaalt.

Kosten van takeling

Een bijstandverzekering is voor een reis met de auto zeker aangewezen. Als je pech of een ongeval krijgt, moet de auto immers thuis geraken.

Een lokale depanneur kan die klus klaren maar daarmee kan de rekening heel hoog oplopen. Een extra bijstandverzekering levert deze dekking (takeling, repatriëring, …) voor een geringe premie zodat je met een gerust hart met de auto op vakantie kan vertrekken.

Let op: een bijstandverzekering is niet meteen in de BA autoverzekering inbegrepen. Het is een supplement op de autoverzekering of ze kan afzonderlijk afgesloten worden. In sommige formules van omnium autoverzekeringen is ze al inbegrepen.

Toch doe je er goed aan voor het vertrek de voorwaarden nog eens te controleren om onaangename verrassingen op reis te vermijden.

* CTA: Ontdek de gunstigste bijstandverzekering in ons marktoverzicht.